lnwshop logo

ลูกค้าสามารถ ตรวจสอบเลขพัสดุ ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าที่สั่งผ่าน หน้าเว็บไซต์

  • กรอก เลขใบสั่งซื้อ หรือ อีเมล์ ที่ใช้สั่งซื้อสินค้่า ลงในช่องว่าง ค้นหาพัสดุของท่่าน
  • สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บบอร์ด จะแจ้งเลขพัสดุแยกกระทู้เป็นเดือนให้ โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ในการค้นหา คลิกที่นี่

2. ลูกค้าที่สั่งผ่าน ช่องทางอื่นๆ
     สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บบอร์ด จะแจ้งเลขพัสดุแยกกระทู้เป็นเดือนให้ โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล ในการค้นหา คลิกที่นี่

หมาายเหตุ:
- เลขพัสดุเป็นเลขที่แจ้งให้ลูกค้าก่อนล่วงหน้า ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบสถานะหลังได้รับแจ้งแล้วได้ไม่เกิน 24 ชม.

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3035 วันที่ทำการจัดส่ง :11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 15:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3033 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 มิ.ย. 2560 10:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3032 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 21:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3029 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 มิ.ย. 2560 21:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3031 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 มิ.ย. 2560 21:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3030 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 มิ.ย. 2560 21:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3027 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 มิ.ย. 2560 22:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3028 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 มิ.ย. 2560 22:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3025 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2560 00:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3024 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 พ.ค. 2560 11:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3022 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 พ.ค. 2560 11:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3023 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2560 12:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3020 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 21:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3021 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 21:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3014 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 11:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3019 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 11:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3018 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2560 11:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3017 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2560 11:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3015 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
17 พ.ค. 2560 11:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3016 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
17 พ.ค. 2560 11:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3012 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 21:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3013 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
9 พ.ค. 2560 16:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3007 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 22:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3004 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 22:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3002 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 22:16 น.
วิธีการจัดส่ง :มารับสินค้าเอง (เพชรเกษม85)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3005 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 22:15 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :2949 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
22 เม.ย. 2560 22:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3000 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
22 เม.ย. 2560 22:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :2995 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
22 เม.ย. 2560 22:34 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :3001 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
20 เม.ย. 2560 22:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 2395 พัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ร้านPetsJunG (เพ็ทจัง)
ร้านPetsJunG (เพ็ทจัง)
www.petsjung.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Flag Counter
Go to Top